Archiwum - ecoraven

Przejdź do treści
Przetargi
Archiwum  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


______________________________________________________________________________________________________


Unieważnienie postępowaniaOgłoszenie o wyborze wykonawcyProtokół z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe Nr 1. 1. 2020.


Załącznik nr.1 Techniczna specyfikacja-Technologia


Załącznik nr.2  Parametry paliwa


Załącznik nr.3


Załącznik nr.4


Załącznik nr.5 Badania wody - studnia


Załącznik nr.6 Woda sanitarnaZałącznik nr.7


Załącznik nr.8


Załącznik A


Załącznik B


Załącznik C


Załącznik D


Załącznik EDokumentacja dotycząca "BUDOWA ZAKŁADU NONIKÓW ENERGETYCZNYCH I ODZYSKU ENERGI"
Unieważnienie zamówienia


Odpowiedzi na pytanie 22.10.2019.


Formularze do wypełnienia przez OferentaZmiany w zamówieniu ofertowymZapytanie Ofertowe Eco Raven
Załącznik 1. techniczna specyfikacjaZałącznik 2. parametry paliwa


Załącznik 3. Schemat technologiczny

Załącznik 4. plan


Załącznik 5. badania wody studnia


Załącznik 6. woda sanitarna


Załącznik 7. dyspozycja


Załącznik A


Załącznik B


Załącznik C


Załącznik D


Załącznik E

Zapytanie ofertowe  nr. 1/2016.


Zapytanie ofertowe nr.1/ 2016Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaZaytanie 1 dotyczące zapytania ofertowego nr. 1/2016Zaytanie 2 dotyczące zapytania ofertowego nr. 1/2016Zaytanie 3 dotyczące zapytania ofertowego nr. 1/2016Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. 1/2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe  nr. 2/2016.


Zapytanie ofertowe nr. 2/2016Załącznik nr. 1 Program funkcjonalno użytkowy


Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego nr. 2/2016


Zapytanie 1Zapytanie 2Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. 2/2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe  nr. 2a/2016.


Zapytanie ofertowe nr. 2a/2016  - " dostawa instalacji wytwarzania pary"Załacznik 1 do zapytania nr. 2a/2016Protokół z oceny i wyboru ofert nr. 2a/2016Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. 2a/2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe  nr. 3/2016.


Zapytanie ofertowe nr. 3/2016 - zakres budowlanyPozwolenie na budowęZawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. 3/2016


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe  nr. 1 OPW 2018.Dostawa obiegu parowo wodnego do elektrociepłowniSzczegółowy opis przedmiotu zamówieniaZapytanie 1 OPW 2018 zał nr 2-7Schemat para woda----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe  nr. 1/2018.
         
Zapytanie ofertowe 1/2018 - "Turbozespół"
Zapytanie 1/2018 - załącznikiInformacja o przedłużaniu terminu składania ofert - zapytanie ofertowe 1/2018 - "Turbozespół"      
                          


Informacja o karach umownych - zapytanie ofertowe 1/2018 - "Turbozespół"


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapytanie ofertowe  nr. 1a/2016.    
             

Zapytanie ofertowe nr. 1a/2016 - "Dostawa turbozespołu"Załącznik 4 - do zapytania nr. 1a/2016Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do zapytania nr. 1a/2016


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe  nr. 1b/2016.


Zapytanie ofertowe nr.1b/2016 - "Dostawa turbozespołu"Załącznik 4 - do zapytania nr . 1b/2016Informacja o wyborze wykonawcy - zapytanie nr. 1b/2016


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapytanie ofertowe  nr. 3a/2016.


Zapytanie ofertowe nr. 3a/2016 - "Zakres budowlany"Informacja o wyborze wykonawcy - zapytanie nr. 3a/2016


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe  nr. 4/2016.


Zapytanie ofertowe nr. 4/2016 - "Instalacja technologiczna wytwarzania pary"Załącznik 1 - do zapytania nr. 4/2016Pytanie 1 - do zapytania nr. 4/2016Informacja o wyborze wykonawcy - zapytanie nr. 4/2016


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapytanie ofertowe nr. 5/2016.


Zapytanie ofertowe nr. 5/2016 - "Instalacja technologiczna transferu ciepła"Załącznik 1 - do zapytania ofertowego nr. 5/2016
Pytanie 1 - do zapytania ofertowego nr. 5/2016.pdf

Informacja o wyborze wykonawcy - zapytanie nr. 5/2016------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach -" Postanowienie"Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   


  
Wróć do spisu treści